Profesjonalne usługi
geodezyjno-kartograficzne

Przemawia za nami doświadczenie

Mapy

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
 • mapy do celów prawnych
 • mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej działek

Podziały

 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych

Pomiary

 • pomiary ustalenia granic
 • pomiary powykonawcze obiektów budowlanych
 • pomiary powykonawcze liniowych urządzeń podziemnych
 • pomiary wysokościowe

Wytyczenia

 • wytyczenia obiektów budowlanych
 • wytyczenia sieci liniowych urządzeń podziemnych

Inne

 • zakładanie reperów roboczych
 • profile podłużne i poprzeczne
 • pomiary powierzchni mieszkań

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.